Νέα

ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Ανέλκυσις εγκαθιστά και συντηρεί Μηχανικούς η Υδραυλικούς ανελκυστήρες σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα νέα πρότυπα  EN 81.20