Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία
Κωδικός εικόνας

Τηλέφωνο

Τηλεφωνο: +30 2310 865 411
Φαξ: +30 2310 848 621

Διεύθυνση

Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρείας 39, Τ.Κ.: 54645

E-mail

info@anelkisis.gr