Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

Προς τους Κατασκευαστές Κτιρίων Θεσσαλονίκης - Φλώρινας

Η Ανέλκυσις τοποθετεί ανελκυστήρες - ασανσέρ από το 1996. Έχει τοποθετήσει ανελκυστήρες στα μεγαλύτερα δημόσια κτίρια της Θεσσαλονίκης. Οι στόχοι της Ανέλκυσις στις νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων είναι οι παρακάτω.

Προσπαθούμε να προμηθεύσουμε στους κατασκευαστές κτιρίων στην Θεσσαλονίκη και την Φλώρινα τα καλύτερα και ποιο σύγχρονα, σε ποιότητα και ασφάλεια, προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά των ανελκυστήρων σε καλές τιμές ώστε και να μην επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό τους αλλά και να πείσουμε τους μετέπειτα χρήστες ότι ο κατασκευαστής χρησιμοποίησε άριστα και επώνυμα υλικά και πολύ καλό συνεργείο για την τοποθέτηση του ανελκυστήρα - ασανσέρ.

Διευκολύνουμε τον κατασκευαστή του κτιρίου αν αυτός επιθυμεί στον χρόνο κατασκευής της οικοδομής, κάνοντας γρήγορη παράδοση σε λειτουργία του ανελκυστήρα – ασανσέρ, ώστε να διευκολύνονται τα άλλα συνεργεία χρησιμοποιώντας τον ανελκυστήρα.

Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων μας, σκαλωσιές, μέτρα ατομικής προστασίας κλπ, με ιδιόκτητα μέσα χωρίς επιβάρυνση για τον κατασκευαστή.

Όλοι οι ανελκυστήρες μας παραδίδονται έτοιμοι για χρήση από τους τελικούς χρήστες και είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιήσεις για την έκδοση αδείας λειτουργίας.

Τέλος η Ανέλκυσις παρακολουθεί τον ανελκυστήρα, συντηρώντας τον, εξασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια και καλή λειτουργία του.

Εργασίες Εγκατάστασης – Επισκευής Ανελκυστήρα Ασανσέρ σε Παλιές Κατοικημένες Οικοδομές

Η Ανέλκυσις τοποθετεί και επισκευάζει ανελκυστήρες - ασανσέρ από το 1996. Έχει επισκευάσει ανελκυστήρες σε πληθώρα πολυκατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Φλώρινα. Οι στόχοι μας στις επισκευές παλαιών ανελκυστήρων είναι οι παρακάτω.

Τα συνεργεία μας εργάζονται πάντα κρατώντας ως πρώτο κανόνα την ασφάλεια. Όλες οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα , τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ,τις τεχνικές περιγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές των φορέων πιστοποίησης, τα σχέδια της μελέτης και τους κανόνες της τέχνης.

Προσπαθούμε να επισκευάσουμε ή να ανακατασκευάσουμε μέρη ή και ολόκληρο τον παλιό ανελκυστήρα ανάλογα με το τι χρειάζεται ο ανελκυστήρας στην κάθε περίπτωση, σε χαμηλές τιμές με ευκολίες πληρωμής και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το κόστος υπολογίζεται κατόπιν επαφής με τον πελάτη και μελέτης του έργου.

Ανελκυστήρες από την Ανέλκυσις