Συντηρήσεις

Συντηρήσεις ανελκυστήρων

Τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά

Χαμηλό κόστος συντήρησης Ανελκυστήρα - Ασανσέρ σε σχέση με την παροχή υπηρεσίας σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη.

Υποσχέσεις στον πελάτη

Ο πελάτης που προτιμά την ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη για την τοποθέτηση - συντήρηση - επισκευή του ανελκυστήρα - ασανσέρ του έχει:

Ασφάλιση του ανελκυστήρα αν επιθυμεί.
Γρήγορη επισκευή του ανελκυστήρα σε περίπτωση βλάβης.
Συχνοί γενικοί έλεγχοι για την ασφαλή λειτουργία.
Κάλυψη βλαβών 16 ώρες ημερησίως.
Μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα όπως προβλέπεται από τον νόμο.