Νέα

ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Τώρα η Ανέλκυσις ανέλαβε την εγκατάσταση των ανελκυστήρων Κλέμαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης στην Θέση Αμαξοστάσιο Πυλαίας
Στο έργο αυτό τοποθετεί υπερσύγχρονους ανελκυστήρες μεταφοράς ατόμων τύπου MRL Atlas καθώς και ανελκυστήρες φορτίων ανυψωτικής ικανότητας 3,5 και 7,5 τόνων.