Νέα

ΧΟΡHΓΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ

Η Ανέλκυσις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανέλαβε την δημιουργία ιστοσελίδας για την πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία.

Πληροφορίες στο http://www.dyslexia-goneis.gr/