Νέα

Νέο έργο

Η ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ προχώρησε στην κατασκευή τεσσάρωνυδραυλικών φορτηγών ανελκυστήρων στο εμπορικό κέντρο που κατασκευάζετε από την Zeda Group έναντι Βιαμίλ