Νέα

Astor Leo

Τώρα μηχανές συμβατικών (Μηχανικών) ανελκυστήρων 4-6-8 ατόμων, με ταχύτητα μέχρι και 1,5 Μ/Δ εισαγωγής (Ιταλικές)